LinkedIn Paylaş Facebook Paylaş Twitter Paylaş Sayfayı e-mail gönder Sayfanın çıktısını al

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sunum ve Açıklama Kontrol Listesi

Bu kontrol listesi, kullanıcıya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın ("UFRS") "Sunum" ve "Açıklama" gerekliliklerinin  yerine  getirildiğinin belirlenmesinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. UFRS’lerin "Ölçme" ve "Muhasebeleştirme" gerekliliklerine yer verilmemiştir.

Bu kontrol listesi 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle yayınlanmış olan UFRS’lerin ve Yorumların sunum ve açıklama gerekliliklerini kapsamaktadır.

Şu konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz:

  • Bu kontrol listesi, 1 Ocak 2006 tarihinde başlayan dönemler için UFRS’lere uygun olarak hazırlanan finansal tablolardaki sunum ve açıklamaları değerlendirmek için uygundur;
  • Bu kontrol listesindeki sunum ve açıklama gerekliliklerinin kapsamına ne UFRS’lerin tümü, ne de Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (UFRYK)veya selefleri tarafından yayımlanan yorumlar, Standart Yorumlama Komitesi’nin (SYKT) yorumları alınmıştır. Bu yüzden aşağıdaki liste  30 Haziran 2006 tarihi itibariyle yayımlanmış tüm standart ve yorumları içeren bir liste değildir;
  • 30 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan bazı standartlar ve yorumlar 1 Ocak 2006 tarihinde başlayan dönemler için geçerli değildir. Bu bölümler kontrol listesinde gri renk ile gölgelendirilmiştir. Bu gerekliliklerin erken uygulaması genellikle teşvik edilmektedir. Bu standart ve yorumların  geçerlilik tarihinden önce uygulanması durumunda bu durumun genellikle açıklanması gerekmektedir ( detaylar için belirli Standart/Yorumlara bakabilirsiniz); ve
  • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UFRYK süregelen projeleri kapsamında Standart ve Yorumlar yayımlamaya devam etmektedirler. İşletmenin finansal tablolarını yayımlamasını takiben yeni bir Standart ve Yorumun çıkması ve bunların henüz geçerli olmadığı için uygulanmaması durumunda, "Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" uyarınca şirketlerin bu durumu ve eğer tahmin edilebiliyorsa ilk uygulamanın cari dönemdeki beklenen etkisini açıklaması gerekmektedir (detaylı gereklilikler için bu kontrol listesinin UMS 8 kısmına bakabilirsiniz).

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları "Sunum" ve "Açıklama" kontrol listeleri her bir standart bazında ayrı ayrı yayımlanarak kullanımınıza sunulacaktır.

İçindekilerStandartlar

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
UFRS 5 Satış İçin Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UFRS 6 Maden Kaynakların Araştırılması ve Değerlendirilmesi
UFRS 7 Finansal Araçlar : Dipnotlar
UMS 1 Mali Tabloların Sunumu
UMS 2 Stoklar
UMS 7 Nakit Akım Tablosu
UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar
UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
UMS 12 Vergilendirme
UMS 14 Bölümlere Göre Raporlama
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
UMS 17 Kiralama Sözleşmeleri
UMS 18 Hasılat
UMS 19 Personele Sağlanan Faydalar
UMS 20 Devlet Hibelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarına İlişkin Açıklamalar
UMS 21 Yabancı Para Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
UMS 24 İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar
UMS 26 Emeklilik Fayda Planlarına İlişkin Muhasebeleştirme ve Finansal Raporlama
UMS 27 Konsolide Mali Tablolar ve Bağlı Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi
UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar
UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
UMS 30 Bankalar ve Benzeri Finansal Kurumların Mali Tablolarında Yapılacak Açıklamalar
UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Katılım Paylarının Finansal Raporlaması
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Kamuoyuna Açıklama
UMS 33 Hisse Başına Kar Payı
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UMS 41 Tarım


Yorumlar

UFRYK 1 Mevcut Faaliyetlere Son Verme, Yenileme ve Benzer Yükümlülüklere İlişkin Değişiklikler
UFRYK 2 Kooperatif İşletmelerde ve Benzer Araçlardaki Üye Payları
UFRYK 4 Bir Sözleşmenin Finansal Kiralamayı Kapsayıp, Kapsamadığının Belirlenmesi
UFRYK 5 Faaliyetlere Son Verme, Yenileme ve Çevresel Onarım Fonlarından Kaynaklanan Pay Hakları
UFRYK 7 UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamada Endeksleme Yaklaşımının Uygulanması
UFRYK 8 UFRS 2 Standardının Kapsamı
UFRYK 9 Saklı Türevlerin Yeniden Değerlenmesi
SYKT 27 Yasal Bir Kiralama Şekli Gerektiren İşlemlerin Değerlendirmesi
SYKT 29 Kamuya Açıklama- Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları

Deloitte Touche Tohmatsu ya da üye firmalar, diğer üye firmaların  eylem veya yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Her bir üye firma "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", veya benzeri isimler altında faaliyet gösteren ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir.

Söz konusu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, Deloitte Türkiye tarafından sağlanmaktadır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Buna uygun şekilde bu materyallerdeki bilgilerin amacı, muhasebe, vergi,yatırım,danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır ve Deloitte Türkiye, bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Deloitte Türkiye, söz konusu materyal ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir.

Deloitte Türkiye, satılabilirlik,mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk, ihlale sebebiyet vermeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk konularındaki garantiler de dahil olmak üzere her türlü zımni garantiden burada feragat etmektedir. Materyalleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Deloitte Türkiye, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.Hızlı Menü: Ekle  | Çıkar
Görüşleriniz