LinkedIn Paylaş Facebook Paylaş Twitter Paylaş Sayfayı e-mail gönder Sayfanın çıktısını al

2002 yılında Avrupa Birliği tarafından, halka açık tüm şirketlerin 2005 yılı mali tablolarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) tabi olmalarını gerektiren bir muhasebe düzenlemesini onaylaması sonucunda, tüm dünyada özellikle de Avrupa'da yeni ve karmaşık bir dönem başlamıştır. Bu değişiklik, doğal olarak Türkiye'yi de derinden etkilemiştir. Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları içinde olan Türkiye'deki düzenleyici kuruluşlarda ardı ardına UFRS'ler ile uyum çalışmalarına başlamışlardır. En son olarak Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte UFRS artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Biz bu noktada, mali tablo hazırlayıcılarına ve denetim profesyonellerine, UFRS/UMS'lerin uygulanmaları sırasında yol göstermek amacıyla hazırladığımız "UFRS/UMS İle İlgili Uygulama Örnekleri"ni hizmetinize sunuyoruz. Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki mali tablo hazırlayıcı ve kullanıcılarına bir şirketin yerel mevzuata göre hazırlanmış mali tablolarını UFRS’ye uygun hale getirmesi sırasında her bir standardın nasıl uygulanması gerektiği konusunda bir uygulama örneği sunmaktır. Hazırlanan bu uygulama örneklerinde, yöntem olarak önce standardın ilgili bölümlerinden özet bilgiler sunulacak ve daha sonra konular ile ilgili örnekler çözülecektir.

1. TMS 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Uygulama Örneği
2. TMS 37 - Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar Uygulama Örneği
3. TFRS 5 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Uygulama Örneği
4. TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri Uygulama Örneği
5. TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar Uygulama Örneği
6. TMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Uygulama ÖrneğiHızlı Menü: Ekle  | Çıkar
Görüşleriniz