Revize Bağımsız Denetim Standartları

Aşağıdaki BDS’ler 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BDS 570 “İşletmenin Sürekliliği” (Revize) için tıklayınız.

BDS 700 “Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama” (Revize) için tıklayınız.

BDS 705 “Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında bir Görüş Verilmesi” (Revize) için tıklayınız.

BDS 706 “Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları” (Revize) için tıklayınız.

BDS 710 “Karşılaştırmalı Bilgiler - Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar” (Revize) için tıklayınız.